Nagłaśniamy

  • festiwale muzyczne
  • telewizyjne produkcje live
  • plenerowe widowiska operowe
  • koncerty muzyki poważnej
  • masowe imprezy sportowe
  • gale i imprezy okolicznościowe
Uznanie w środowisku muzycznym
zyskaliśmy dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii
oraz wieloletniemu doświadczeniu i kulturze osobistej ekipy realizacyjnej.